Aby korzystać z seriwsu musisz mieć włączoną w przeglądarce obsługę skryptów javascript.
wersja kontrastowa
Generator Ofert

Generator Ofert FIO 2018

Generator Ofert FIO 2018

Wyniki konkursu FIO 2018

Zasady

Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu FIO 2018 zamieszczonym na stronie Generatora oraz na stronie www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl.

Złożenie oferty w ramach konkursu FIO 2018 oznacza akceptację Regulaminu.

W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu rekomendowane jest zapoznanie się działem Najczęściej Zadawane Pytania. Pytania dotyczące konkursu FIO będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem infolinii.

Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W Programie określone są priorytety i kierunki działania.

Terminy

Kierując się potrzebami rozwijających się organizacji pozarządowych, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 29 marca na czwartek 5 kwietnia 2018 roku. Oferty będzie można przesyłać do godz. 16:15.

Generator Ofert będzie aktywny w terminach naboru ofert, tj.:

w dniach 01.03 - 05.04 2018 r. do godz. 16:15.

Prosimy także pamiętać, że w ostatnich dniach naboru ofert dostęp do Generatora może być utrudniony z powodu dużej liczby składanych aplikacji.


Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego