Aby korzystać z seriwsu musisz mieć włączoną w przeglądarce obsługę skryptów javascript.
wersja kontrastowa
Generator Ofert

Generator Ofert FIO 2017

Generator Ofert FIO 2017

Złóż ofertę

Zasady

Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu FIO 2017 zamieszczonym na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl w zakładce FIO 2017/dokumenty do pobrania.

Złożenie oferty w ramach konkursu FIO 2017 oznacza akceptację niniejszego dokumentu.

W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu rekomendowane jest zapoznanie się działem Najczęściej Zadawane Pytania znajdującym się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl w zakładce FIO 2017. Pytania dotyczące konkursu FIO będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem infolinii.

Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz z Przewodnikiem dla organizacji. Jak przygotować projekt w ramach konkursu FIO, które dostępne są na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. W Programie określone są priorytety i kierunki działania. W Przewodniku znajduje się wiele cenny podpowiedzi merytorycznych.

Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

Terminy

Generator Ofert będzie aktywny w terminach naboru ofert, tj.:
1. w dniach 06.09.2016 r. – 3.10.2016 r. do godz. 16:15 w przypadku Priorytetu 1, Priorytetu 2 oraz Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4;
2. w dniach 01.12.2016 r. – 09.01.2017 r. do godz. 16:15 w przypadku Priorytetu 3 oraz Priorytetu 4;
3. w dniach 9.03.2017 r. - 31.03.2017 r. do godz. 16.15 w przypadku naboru uzupełniającego ofert w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1.
Nabór uzupełniający ofert dotyczy województw w których nie wyłoniono Operatorów tj. województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz pomorskiego.

Prosimy także pamiętać, że w ostatnich dniach naboru ofert dostęp do Generatora może być utrudniony z powodu dużej ilości składanych aplikacji.

Tegoroczna edycja Generatora Ofert została wzbogacona o pomoc kontekstową – komunikaty wyświetlają się przy najechaniu kursorem na pole wymagające uzupełnianie lub na znak . Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna przy wypełnianiu oferty.


Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej