Aby korzystać z seriwsu musisz mieć włączoną w przeglądarce obsługę skryptów javascript.
wersja kontrastowa
Generator Ofert

Generator Ofert FIO 2016

Generator Ofert FIO 2016

Złóż ofertę

Zasady

Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. zamieszczonym na stronie Departamentu Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl w zakładce FIO 2016.

Złożenie oferty w ramach konkursu FIO w 2016 r. oznacza akceptację niniejszego dokumentu.

W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu rekomendowane jest zapoznanie się działem Najczęściej Zadawane Pytania znajdującym się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl w zakładce FIO 2016. Pytania dotyczące konkursu FIO będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem infolinii.

Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, który dostępny jest na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. W programie określone są kierunki działania.

Oferenci, którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

Terminy

Generator Ofert będzie aktywny w terminie naboru ofert, tj. w dniach: 01.09.2015 – 23.09.2015 r. do godz. 16:15 w przypadku Priorytetu 3 i Priorytetu 4 oraz 01.12.2015 – 07.01.2016 r. do godz. 16:15 w przypadku Priorytetu 2.

Prosimy także pamiętać, że w ostatnich dniach naboru ofert dostęp do Generatora może być utrudniony z powodu dużej ilości składanych aplikacji.

Tegoroczna edycja Generatora Ofert została wzbogacona o pomoc kontekstową – komunikaty wyświetlają się przy najechaniu kursorem na pole wymagające uzupełnianie lub na znak . Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna przy wypełnianiu oferty.


Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej