GENERATOR FIO
2015
Szanowni Państwo,
Z dniem 21.01.2015 r. upłynął termin naboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PFIO)

Aktualnie poprzez Generator Ofert 2015 r. możliwy jest wgląd do złożonej oferty, oraz jej wydruk.Poniżej dostępne jest menu, w których można zapoznać się z następującymi informacjami:

Regulamin – możliwość pobrania dokumentu Regulamin Konkursu FIO w 2015 r.

Instrukcja – instrukcja wypełniania oferty w Generatorze Ofert

Kontakt – numer telefonu infolinii

Oferta – możliwość pobrania wersji elektronicznej oferty, która jest wypełniana poprzez generator. UWAGA! – nie należy wypełniać i przesyłać niniejszej oferty. Służy ona jedynie celom poglądowym.

Wydruk złożonej oferty – możliwość wydrukowania złożonej oferty