GENERATOR FIO
2014
Szanowni Państwo.

Z dniem 7.03.2014 r. upłynął termin naboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na n najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PFIO)

Aktualnie poprzez Generator Ofert 2014 r. możliwy jest wgląd do złożonej oferty.